Fakturačné údaje

IČO: 34 242 554
DIČ: 1020280954
IČ DPH: SK 1020280954

Obvodný úrad Šaľa
Číslo živnostenského registra: 405-4356

Bankové spojenie

UniCredit Bank

IBAN: SK5511110000001076315003
SWIFT: UNCRSKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj

Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/ 7720 001 (037/ 7720 034), fax. č.: 037/ 7720 024