Všeobecné obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) PREDÁVAJÚCÍ

Norbert Kružlík - Zlatníctvo NK Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021 do doby vydania nových obchodných podmienok.

3) OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcim, vzniká na vytvorenie objednávky na internete, telefonicky alebo po osobnej dohode. Objednávka (alebo jej časť) je považovaná ako záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu zmluvných podmienok počas doby potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstva), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4) OBJEDNÁVANIE TOVARU A SLUŽIEB

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Ak rozmer príp. váha chýba, tak dodávateľ nám tento údaj neposkytol, takže ho nepoznáme. Predávajúci sa zaväzuje: Dodá len bezchybný a kvalitný tovar, spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Dodať vybraný druh tovaru v dohodnutej cene za uvedenú dodaciu dobu. Neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám a ani ich komerčné využitie. Kupujúci sa zaväzuje: Uviesť v registrácii pravdivé a presné osobné údaje a adresu, tiež správnu e-mail a tel. číslo, aby sme Vás v prípade komplikácii mohli o tom informovať. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody spôsobené neprevzatím tovaru príp. škody spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takej to škody vyhradzuje právo verejnenia internetovej IP adresy kupujúceho na stránkach "nespoľahlivých internetových kupcov"! - Čo mu v budúcnosti môže skomplikovať nakúp v ktoromkoľvek internetovom obchode.

5) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovať objednávku len v prípade, že predávajúci nesplní dodacie zmluvné podmienky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na prianie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava apod. Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Storno objednávky zo strany predávajúceho bez udania dôvodu tovaru ktorý sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bez váhania kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

6) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 367/2000 (viz. ďalšie body). V súlade so zákonom č. 367/2000 odst. 6 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie však na IČO). Ak sa rozhodnete pred odstúpením v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok Kontaktujte nás písomne (stačí e-mailom), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: - musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale - nesmie byť použitý - musí byť nepoškodený - musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) - s originálnym dokladom o kúpe Tovar, prosím neposielajte na dobierku, odporúčame tovar poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Pri splnení všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zašleme dobropis. Po jeho podpísaní a zaslaní späť na adresu predajcu Vám zašleme peniaze späť na účet alebo zloženkou.

7) DODACIE PODMIENKY

Dodávka predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočnom prípade môže byť dodacia lehota dlhšia po dohode s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty (pokiaľ nie je ináč určené). Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Dostupnosť tovaru sa zobrazuje pri každom výrobku. Ak je tovar uvedený s cenou je odoslaný väčšinou najbližší pracovný deň! Pri kategórii "šperky na objednávku" sa môže dodacia doba vyšplhať až na 31 dní! Objednaný tovar je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť, alebo ho vrátiť odoslaním nepoškodeného tovaru späť na našu adresu do 14 dní od doručenia. Všetky poštovné náklady s tým spojené hradí zákazník. Tovar, prosím, odosielajte na našu adresu v poistenej zásielke príp. iba bezpečnostnej obálke doporučene, nie na dobierku! Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! Pred odoslaním nás prosím kontaktujte! Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Českej a Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru a balné rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Cena je zobrazená pri objednávaní v nákupnom košíku.

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť kvalitné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikde poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch pri ohľade na vyššie stanovených podmienkach. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

9) PREDAJ A PLATBA ZA TOVAR

Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi). Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky sa uskutoční buď to dobierkou na mieste odovzdania tovaru (cez zmluvnú špedičnú spoločnosť,poštu), alebo bankovým prevodom a to tak, že na účet predávajúceho musí byť pripísaná plná cena tovaru po odpočítaní bankových a iných poplatkov.

10) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzavreté medzi firmou Norbet Kružlík - Zlatníctvo NK a kupujúcim. Pod kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom. Kupujúci si je vedomí, že mu kúpou produktu, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho, alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou zjednané ináč. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem a taktiež obchodnej politike spoločnosti si predávajúci vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť firma vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach

Norbert Kružlík - Zlatníctvo NK
Hlavná 15
927 01 Šala

Tel.: +421 905 725 581
Mail: zlatnictvo@zlatnictvo.sk
www.zlatnictvo.sk

IČO: 34242554
IČ DPH: 1020280954

Zákony a predpisy: - zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji - zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov