Rezervácia tovaru

Nákup tovaru prostredníctvom služby "Rezervácia tovaru" na internetových stránkach www.zlatnictvo.sk znamená prevedenie vybraného tovaru rezerváciu vybraného tovaru v našej kamennej predajni po dobu maximálne 5 pracovných dní. V prípade, že zákazník využije vykonanú rezerváciu tovaru, tj. dostaví sa v stanovenej lehote do našej predajňe, je úplne na jeho uvážení, či si tovar po jeho prehliadnutiu a vyskúšanie na predajni zakúpia alebo nie. Prípadný nákup tohto tovaru tak zákazník uskutoční klasickým spôsobom pre predaj tovaru v kamennej predajni za prítomnosti strán a s platbou v hotovosti alebo platobnou kartou alebo s pomocou iných platobných prostriedkov (darčekové poukazy) a s okamžitým osobným odberom vybraného tovaru.

S ohľadom na dané, upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade využitia zhora popísanej služby "Rezervácia tovaru" sa teda nejedná o nákup tovaru cez jej internetový obchod (tj. nevzťahujú sa na neho ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok pre internetový obchod, Reklamačný poriadok pre e-shop), ale tento sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o predaji tovaru v obchode, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.